Medisinsk forbruksmateriell

PRO MED leverer medisinsk forbruksmateriell til blant annet sykehus, legekontor, private klinikker og nødetater. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kun er forbeholdt profesjonelle aktører.